This page is only available in Dutch.

Taal vrijwilligers zijn altijd nodig!

Het Taalhuis werkt met vrijwilligers. De impact van de ondersteuning door vrijwilligers is erg hoog. Zij hebben begrip, geduld, aandacht en het enthousiasme om met zowel Nederlands geboren laaggeletterden als anderstaligen de taal in de praktijk te oefenen. Zo worden de juiste voorwaarden geschapen om tot leren te komen, zeker als het om een vaak kwetsbare doelgroep gaat.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Een taalvrager meldt zich bij het Taalhuis omdat hij/zij de Nederlandse taal wil leren of de kennis hiervan wil verbeteren. Aan de hand van de intake kijken we naar het doel, niveau, afkomst en opleidingsniveau van deze persoon. Vervolgens wordt een traject afgestemd dat aansluit bij zijn of haar behoefte. Hierdoor is de motivatie van de taalvrager groot.
vrijwilligersVrijwilligers melden zich aan bij Taalhuis. We doen een intake waarbij we eerst vragen naar mogelijkheden en wensen ten aanzien van dit vrijwilligerswerk. Het kan zijn dat je graag groepsles wilt geven waarbij je gaat samenwerken met andere vrijwilligers, of je hebt een voorkeur voor 1 op 1 lesgeven. Je kan aangeven welk moment van de week en de dag jou het beste uitkomt, of je graag bezig wil zijn met spreek- en luistervaardigheid of liever met lezen en schrijven. Tijdens de kennismaking bekijken we wat voor jou het beste past.

Kennismaken en koppelen

Nadat je bent aangemeld als vrijwilliger gaan we je koppelen aan een taalvrager. Samen met één van de coördinatoren van het Taalhuis wordt een kennismaking gepland. Je wordt uitgerust met de juiste methodes en materialen, gericht op de taak naar aanleiding van de intake met de taalvrager. Hiervoor krijg je instructie van de Taalhuiscoördinator. Je hoeft dus niet uren te gaan verzinnen en voorbereiden, dat is veel te lastig en tijdrovend. 1-2x per jaar wordt de basiscursus taalvrijwilligers gegeven door een professionele trainer van Stichting Lezen & Schrijven, je wordt hiervoor uitgenodigd. Door het jaar heen zijn er verschillende momenten van evaluatie en deskundigheidsbevordering.

Tijdsinzet

Gemiddeld kost het 2 uur per week. In principe een vast dag en een vast moment, dit spreek je zelf af met je taalvrager. Vrijwilligers gaan echter ook op vakantie, zijn wel eens ziek, passen op de kleinkinderen, hebben hobby’s, kortom, ze hebben over het algemeen een hele volle agenda en daar houden we gewoon rekening mee. Je hebt de vrijheid om met je taalvrager afspraken te veranderen gedurende het traject. De vrijwilliger is leidend hierin.

Wat levert het op?

Naast taalopbrengst of soms rekenopbrengst, heel veel dankbaarheid. Als taalvrijwilliger kun je echt het verschil maken. Je bouwt aan zelfvertrouwen van je taalvrager waardoor hij/zij beter kan meedoen in de maatschappij.Door hele toepasselijke taal en onderwerpen te oefenen, draag je bij aan de verhoging van participatie en integratie.

Profiel

We zijn op zoek naar vrijwilligers die zich herkennen in de volgende eigenschappen:

  • Je bent in staat om gemakkelijk te communiceren en hebt affiniteit met de doelgroep
  • Je bent taalvaardig in de Nederlandse taal en vind het hanteren van juist taalgebruik belangrijk
  • Je bent enthousiast, maar ook geduldig
  • Je kunt kennis actief overbrengen
  • Je bent minimaal 2 uur per week beschikbaar voor een langere periode
  • Je bent bereid scholing te volgen en je te verdiepen in het vakgebied
  • Je kunt goed omgaan met culturele diversiteit.
  • Je hebt minimaal een opleiding op MBO4/HAVO-niveau succesvol afgerond

Aanmelden

Neem dan contact op via taalhuis@stdb.nl, wij maken graag een afspraak!

Kijk bij vacatures welke taalvrijwilligers nodig zijn!

Kom regelmatig terug op deze pagina. Wij voegen met enig regelmaat vacatures toe.